Day Camp เดือน ต.ค. 2566 NSM คลองห้า ปทุมธานี

Day Camp เดือน ต.ค. 2566 NSM คลองห้า ปทุมธานี

27-09-2023
Day Camp เดือน ต.ค. 2566 NSM คลองห้า ปทุมธานี

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน ตุลาคม 2566
ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี
 

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน ตุลาคม 2566 นี้ เปิดให้บริการ 4 หลักสูตร คือ


ค่าย มนุษย์สู้ฝุ่น...จะรอดหรือร่วง [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
พบกับความสนุกพร้อมสาระที่จะพาไปตะลุย Walk Rally ตอน ฝุ่นอะไรสู่ลมหายใจเรา พร้อมสาธิตและทดลองพฤติกรรมฝุ่น PM ที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์สภาพอากาศผกผันในสังคมเมืองเปื้อนฝุ่น และลงมือประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศแบบ DIY เป็นชิ้นงานกลับบ้าน

 • วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 (รูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
 • เวลา 8.45-15.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.


ค่าย Plant Ranger: ขบวนการพิทักษ์พืช [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
ปฏิบัติภารกิจในการเรียนรู้พืช รู้จักพืช และปกป้องพืช โดยการออกสำรวจ สืบเสาะ ค้นหา และลงมือทำอย่างสนุกสนาน กับนักธรรมชาติวิทยาประจำฐานแบบใกล้ชิด 

 • วันพุธและพฤหัสบดีที่ 18-19 ตุลาคม 2566 (รูปแบบ 2 วันต่อเนื่อง ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
 • เวลา 9.00-16.00 น. กำหนดการ คลิก
 • ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/คน
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 1,800 บาท/คน
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • ปิดรับสมัคร วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.


[ขณะนี้มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว]
ค่าย Little Maker: Automata เคลื่อนกลดลใจ
[ป.1-3 หรือเทียบเท่า]
พบกับความสนุกสนานแบบ Maker กับกิจกรรม Automata หลากหลายรูปแบบ  ที่น้อง ๆ หนู ๆ จะได้ฝึกการสังเกต คิด วิเคราะห์ และลงมือทำ เรียนรู้ที่จะใช้วัสดุเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างผลงานด้วยกระบวนการประดิษฐ์แบบ Maker Learning (4-D Step) ซึ่งพัฒนาจาก New York Hall of Science

 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 (รูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
 • เวลา 9.00-15.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.


ค่าย Robot Creator (นักสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ) [ป.5-6 หรือเทียบเท่า]
เรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ สนุกไปกับการ Coding ขั้นพื้นฐาน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ พร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สร้างหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จด้วยตนเองทุกขั้นตอน พร้อมได้หุ่นยนต์กลับบ้าน

 • วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 28-29 ตุลาคม 2566 (รูปแบบ 2 วันต่อเนื่อง ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
 • เวลา 9.00-15.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 2,750 บาท/คน
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 2,475 บาท/คน
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • กิจกรรมรูปแบบ ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
 • จำกัดจำนวน 30 คน/ค่าย
 • โปรดสวมหน้ากากอนามัยขณะทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)


โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านบัญชี Line Official Account : NSM Thailand คลิก
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

ข่าวสารที่่คล้ายกัน