Day Camp เดือน มิ.ย. 2566 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Day Camp เดือน มิ.ย. 2566 NSM Science Square @ The Street Ratchada

02-06-2023
Day Camp เดือน มิ.ย. 2566 จว. เดอะสตรีท

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ แบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน มิถุนายน 2566
NSM Science Square @ The Street Ratchada ชั้น 5 กทม. พิกัด

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • มีการแบ่งกลุ่มแบบคละ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต

 

ในเดือน มิถุนายน 2566 นี้ เปิดให้บริการ 2 หลักสูตร คือ


ค่าย Engineering Design Process (EDP) ตอน Green Energy [ชั้น ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
เรียนรู้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม Engineering Design Process หรือ EDP ซึ่งเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างสิ่งของตามความต้องการอย่างเป็นขั้นตอน โดยในระหว่างการทำกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ร่วมหารือและแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

* ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
เวลา 10.00-16.30 น. กำหนดการ คลิก
ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น.


ค่าย นักเคมีตัวจิ๋ว  [ป.1-3 หรือเทียบเท่า]
ทดลองและเรียนรู้ปฏิกิริยาเคมีที่อยู่ใกล้ตัว หรืออาจพบเจอได้ภายในบ้านของเรา เรียนรู้เรื่องของความเป็นกรด-เบส การทดสอบกรด-เบส ด้วย pH indicator และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับกรด-เบส อื่น ๆ
ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

* ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
เวลา 10.00-16.30 น. กำหนดการ คลิก
ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น.

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • จำกัด 40 คน/ค่าย/ครั้ง
 • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สมัครล่วงหน้า (ไม่รับ Walk-in)
 • กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
 • ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย
   

สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม

 • โปรดสวมหน้ากากอนามัยขณะทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)
 • กระเป๋าส่วนตัว สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน เกียรติบัตร และของรางวัลกลับบ้าน
 • กิจกรรมจัดในห้องปรับอากาศตลอดวัน อาจต้องจัดเตรียมเสื้อกันหนาวเพิ่มเติม
   

ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน/ค่าย/ครั้ง
สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน/ค่าย/ครั้ง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา
NSM Science Square @ The Street Ratchada

ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กทม. พิกัด
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.
โทร. : 0 2577 9970
Facebook : NSM Science Square at The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน