ค่ายตะลุยโลกวิทยาศาสตร์

ค่ายตะลุยโลกวิทยาศาสตร์

19-01-2022
ค่ายตะลุยโลกวิทยาศาสตร์

 

มาเรียนรู้ “หัวใจแห่งวิทยาศาสตร์” กับกระบวนการสังเกต ตั้งสมมติฐาน ทดลองและสรุปผล ด้วยฐานกิจกรรมเคมี ฟิสิกส์ สุดท้าทาย และสัมผัสบรรยากาศเสมือนจริงไปกับเรื่องราวของดวงดาวที่นำพาปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนฟากฟ้าให้ได้เพลิดเพลินกัน

 

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน