Day Camp เดือน ต.ค. 2566 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Day Camp เดือน ต.ค. 2566 NSM Science Square @ The Street Ratchada

30-09-2023
Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ แบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน) สำหรับเด็ก เดือน ตุลาคม 2566 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ รูปแบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน ตุลาคม 2566
NSM Science Square @ The Street Ratchada ชั้น 5 กทม. พิกัด

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • มีการแบ่งกลุ่มแบบคละ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต
   

ในเดือน ตุลาคม 2566 นี้ เปิดให้บริการ 2 หลักสูตร คือ


ค่าย Inside My Body (มีอะไรในตัวฉัน) [ชั้น ป.1-3 หรือเทียบเท่า]
ตามหาความมหัศจรรย์ของร่างกาย ผ่านการเรียนรู้ระบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตัวเรา ศึกษาหลักการการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร และระบบเผาพลาญพลังงาน พร้อมชมการสาธิตการผ่าหัวใจ ไต และปอด

 • ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566
 • ครั้งที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566
 • ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
 • เวลา 9.30-16.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.


ค่าย Emergency Calling You (รัก ห่วงใย ยามฉุกเฉิน) [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
เรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น เช่นการทำ CPR การใช้เครื่อง AED การช่วยเหลือผู้สำลักอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมที่ติดในหลอดลม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผ่านการจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในสถานะการต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานผู้มีประสบการณ์จริง

 • ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566
 • ครั้งที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
 • ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
 • เวลา 9.30-16.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 1,200 บาท/คน
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 1,080 บาท/คน
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • จำกัด 40 คน/ค่าย/ครั้ง
 • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สมัครล่วงหน้า (ไม่รับ Walk-in)
 • กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
 • ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย


สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม

 • โปรดสวมหน้ากากอนามัยขณะทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)
 • กระเป๋าส่วนตัว สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน เกียรติบัตร และของรางวัลกลับบ้าน
 • กิจกรรมจัดในห้องปรับอากาศตลอดวัน อาจต้องจัดเตรียมเสื้อกันหนาวเพิ่มเติม


โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านบัญชี Line Official Account : NSM Thailand คลิก
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา
NSM Science Square @ The Street Ratchada

ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กทม. พิกัด
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.
โทร. : 0 2577 9970
Facebook : NSM Science Square at The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน