ค่าย One Day Camp ประจำเดือนเมษายน 2564

ค่าย One Day Camp ประจำเดือนเมษายน 2564

19-01-2022
ค่าย One Day Camp ประจำเดือนเมษายน 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน (One Day Camp) ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์  เสริมสร้างจินตนาการ สนับสนุนเยาวชนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ และนำทักษะ ประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป

จัดที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
"Happy Farming"
เคยสงสัยไหมว่า.. ผลิตผลทางการเกษตรที่พวกเราหาซื้อได้ตามท้องตลาด ปลอดภัยจริงหรือไม่ มีการใช้สารเคมีร่วมด้วยหรือเปล่า แล้วเราจะมีวิธีเลือกอย่างไร ให้ได้ผักและผลไม้ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารตกค้าง ร่วมเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเกษตรในปัจจุบันที่ส่งผลกับเราทั้งทางตรงและทางอ้อมในฐานะผู้บริโภค รวมถึงค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ จากวิถีเกษตรแห่งความสุข เพื่อทดลองเป็นเกษตรกรตัวน้อย ในการคัดสรรผักปลอดภัย-ผลไม้ใส่ใจสุขภาพ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รับสมัครจำนวน 35 คน
ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564  (มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)
"สีสันพรรณพืช"
ร่วมสำรวจพื้นที่ไปกับนักสำรวจธรรมชาติ เพื่อช่วยกันค้นหาพันธุ์ไม้นานาชนิดที่มีสีสันสะดุดตา ได้ทดลองทำเฉดสีที่ได้จากใบไม้และดอกไม้  สนุกสนานไปกับการทำสีย้อมจากธรรมชาติ พร้อมได้สร้างสรรค์ผลงานและออกแบบลายผ้าที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและมีเพียงผืนเดียวในโลกเท่านั้น

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รับสมัครจำนวน 35 คน
ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

ค่าสมัคร 700 บาท/คน/ค่าย
สมาชิก อพวช. ลด 10%
มาครบแก๊ง 10 คน เหลือเพียง 630 บาท/คน/ค่าย
(ราคาดังกล่าว รวมค่าวัสดุ-อุปกรณ์ อาหารว่างเช้า-บ่าย และอาหารกลางวันแล้ว)


* ผู้เข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร

** One Day Camp จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรักษามาตรฐานการบริการแบบ New Normal

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

จองเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/bWmpwZkXzcectHEh8 

หมายเหตุ : โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน ดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2104

 

 

  • One Day Camp เม.ย. 2564

One Day Camp เม.ย. 2564

# Title Version Description Size Hits Download
  กำหนดการ One Day Camp เม.ย. 64 สีสันพันธุ์พืช     890.30 KB 156 Download 
  กำหนดการ One Day Camp เม.ย. 64 Happy Farming     977.19 KB 217 Download 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน