Junior Naturalist เดือน ก.ย. 2565

Junior Naturalist เดือน ก.ย. 2565

25-08-2022
Junior Naturalist เดือน ก.ย. 2565

Junior Naturalist
เดือน กันยายน 2565

ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี (พิกัด คลิก)

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครกิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ (Junior Naturalist) เพื่อ

 • เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมจากประสบการณ์จริง
 • สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้เยาวชนสนใจในงานด้านธรรมชาติวิทยา
 • ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • สนับสนุนการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Junior Naturalist ในครั้งนี้ จะได้

 • พบปะนักธรรมชาติวิทยา บอกเล่าคำแนะนำในการทำงาน
 • ได้สวมบทบาทในฐานะเป็นผู้ช่วย ที่ทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยา ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
 • ได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต

 

โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 6 กลุ่มสาขา ดังนี้

1. สาขา พืชน้ำ [อายุ 7-13 ปี]
เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของพืชน้ำและส่วนใหญ่เป็นพืชบกที่เลื้อยลงไปในน้ำ ที่จำเป็นในงานด้านอนุกรมวิธาน สำรวจและเก็บตัวอย่างในบริเวณพื้นที่ ต.คลองห้า ด้วยเทคนิคต่าง ๆ และจัดเตรียมตัวอย่างไว้สำหรับจัดทำตัวอย่างอ้างอิง
วันเสาร์ที่ 10 หรือ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 *
เวลา 9.00-16.30 น.

2. สาขา แมลงน้ำ [อายุ 7-13 ปี]
เรียนรู้การจำแนกแมลงน้ำ สำรวจและเก็บตัวอย่างแมลงน้ำในบริเวณพื้นที่ ต.คลองห้า จัดทำตัวอย่างแมลงน้ำเพื่อการศึกษาและเก็บเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ และบันทึกข้อมูลตัวอย่าง
วันเสาร์ที่ 10 หรือ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 *
เวลา 9.00-16.30 น.

3. สาขา ปลา [อายุ 7-13 ปี]
สำรวจและเก็บตัวอย่างปลาในบึงน้ำบริเวณ ต. คลองห้า เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของปลา จัดทำตัวอย่างปลาเพื่อศึกษาและเก็บเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ บันทึกข้อมูลตัวอย่าง
วันเสาร์ที่ 10 หรือ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 *
เวลา 9.00-16.30 น.

4. สาขา แพลงก์ตอน [อายุ 7-10 ปี]
สำรวจและเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนในบริเวณพื้นที่ ต. คลองห้า เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของแพลงก์ตอน จัดทำตัวอย่างเพื่อศึกษาและเก็บเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ และบันทึกข้อมูลตัวอย่าง
วันเสาร์ที่ 10 หรือ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 *
เวลา 9.00-16.30 น.

5. สาขา หอย
สำรวจและเก็บตัวอย่างหอยในบริเวณพื้นที่ ต. คลองห้า เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างเพื่อจัดจำแนกชนิดหอย จัดทำตัวอย่างหอยเพื่อศึกษาและเก็บเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ บันทึกข้อมูลตัวอย่าง
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 * [อายุ 7-10 ปี]
หรือ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 * [อายุ 10-13 ปี]

เวลา 9.00-16.30 น.

6. สาขา กุ้ง [อายุ 7-10 ปี]
สำรวจและเก็บตัวอย่างกุ้งในบึงน้ำบริเวณ ต. คลองห้า เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของกุ้ง จัดทำตัวอย่างกุ้งเพื่อศึกษาและเก็บเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ บันทึกข้อมูลตัวอย่าง
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 *
เวลา 9.00-16.30 น.

 

กำหนดการ คลิก

 

 

 • กิจกรรมหลักสูตร 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน) * กิจกรรมทั้งสองวันเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกวันที่ต้องการ
 • รับสมัครล่วงหน้า (ไม่รับ Walk-in)
 • จำกัดจำนวน สาขาละ 6 คนเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

ข้อปฏิบัติในวันจัดกิจกรรม

 • การแต่งกายสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ควรเหมาะสำหรับที่จะเปื้อนโคลนได้ (เสื้อแขนยาว/กางเกงขายาว/รองเท้าสวม/หมวก)
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองอย่างน้อย 1 ชิ้น)
 • สำหรับสาขาที่ต้องลงน้ำ กรุณาเตรียมเครื่องแต่งกายมาเปลี่ยนหลังเสร็จกิจกรรม
 • ผู้ปกครองกรุณาส่งและรอรับส่งบุตรหลาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตามเวลาในกำหนดการ
 • ขออนุญาตผู้ปกครองในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum


* ผู้ปกครองที่ดูแลใกล้ชิด ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม โดยแนบเอกสารในลิงก์ลงทะเบียน


ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/คน
สมาชิก อพวช. ลดเหลือ 900 บาท/คน

รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจอง คลิก

 • เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.
 • โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเก็บสิทธิ์ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

ข่าวสารที่่คล้ายกัน