ธรรมชาติวิทยา

ธรรมชาติวิทยา

ตั๊กแตนตำข้าวปีกแต้ม

แมลงตัวห้ำ (Insect Predators)

แมลงตัวห้ำ (Insect Predators) คือ แมลงชนิดที่จับแมลงอื่นกินเป็นอาหาร แมลงที่ถูกแมลงตัวห้ำกินจะเรียกว่า เหยื่อ (prey) โดยการกินเหยื่อของแมลงตัวห้ำนั้นจะมีพฤติกรรมการจับแล้วใช้ปากกัดกินเหยื่อโดยตรง หรือแมลงบางชนิดใช้ปากแบบเฉพาะดูดกินของเหลวในตัวเหยื่อจนหมดทั้งตัว และต้องกินเหยื่อหลายตัวเพื่อการดำรงชีวิตจนครบวงจรชีวิต แมลงตัวห้ำบางชนิดมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ำได้ทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เช่น แมลงปอ (dragonfly and damselfly) ตั๊กแตนตำข้าว (Mantis) ด้วงเต่าลายตัวห้ำ (ladybird beetle) เป็นต้น บางชนิดมีพฤติกรรมการเป็นตัวห้ำเฉพาะบางช่วงอายุเท่านั้น เช่น แมลงช้างปีกใส (lacewing) แม

08-08-2023