ค่ายวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ค่ายวิทยาศาสตร์ทั่วไป

19-01-2022
ค่ายวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ค่ายวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สนุกสนานกับฐานกิจกรรมที่รวบรวมสรรพความรู้วิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ ทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา มาให้ได้ทดลอง เรียนรู้ และค้นพบด้วยตนเอง  ภายใต้แนวคิดแบบ STEM

IMG8797

MG3429

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน