ค่ายโลกแมลง

ค่ายโลกแมลง

19-01-2022
ค่ายโลกแมลง

แมลงต้องมีคุณลักษณะอย่างไร แมลงแต่ละชนิดมีพฤติกรรมที่เหมือนและต่างกันอย่างไร มาสวมบทบาทนักกีฎวิทยา ออกสำรวจพื้นที่ ศึกษาและเก็บรักษาตัวอย่างแมลงเพื่องานศึกษาค้นคว้า แมลงชนิดใหม่ของโลกอาจกำลังรอเราอยู่ !
 

225

273

189

312

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน