สนุกกับคอมพิวเตอร์ (ค่าย 1 วัน)

สนุกกับคอมพิวเตอร์ (ค่าย 1 วัน)

19-01-2022
สนุกกับคอมพิวเตอร์ (ค่าย 1 วัน)

สนุกกับคอมพิวเตอร์ (ค่าย 1 วัน)

เรียนรู้จุดกำเนิดและการทำงานของคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งสนุกสนานกับการทำกิจกรรม Workshop ด้านคอมพิวเตอร์ด้วยกิจกรรม Behind My Com และกิจกรรม Emergency Power

ข่าวสารที่่คล้ายกัน