Day Camp เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Day Camp เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ The Street Ratchada

03-10-2022
Day Camp เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน ตุลาคม 2565
จัดที่ NSM Science Square @ The Street Ratchada
ชั้น 5 พิกัด คลิก

 

  • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
  • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
  • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน ตุลาคม 2565 นี้ เปิดให้บริการ 3 หลักสูตร คือ


ค่าย Basic Unplugged Coding [ป.1-3 หรือเทียบเท่า]
สนุกกับกิจกรรมที่ปลูกฝังทักษะการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน การเรียนรู้การจัดการข้อมูลเบื้องต้น การออกแบบชุดคำสั่งพื้นฐาน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของเด็ก ๆ ผ่านกิจกรรม เกม และชุดสื่อที่ทันสมัย ในรูปแบบของ Unplugged Coding  
ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

* ครั้งที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
เวลา 10.00-16.30 น.
กำหนดการ คลิก
(ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.)


ค่าย Transportation Technology [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
มุ่งสู่โลกเทคโนโลยีแห่งยานพาหนะและการขนส่ง ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์และออกแบบยานพาหนะรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบราง รวมถึงการประดิษฐ์รถแข่งท้าประลองความเร็ว สนุกกับการสร้างเทคโนโลยีต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 (ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.)
ครั้งที่ 2 : วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 (ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.)
* ครั้งที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
เวลา 10.00-16.30 น.
กำหนดการ คลิก


ค่าย Bio & Nano Technology [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
สัมผัสกับโลกของเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยาและการแพทย์ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สุดว้าว รวมถึงการประดิษฐ์ชิ้นงานโมเดลจำลองของโมเลกุล
ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

* ครั้งที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
เวลา 10.00-16.30 น.
กำหนดการ คลิก
(ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.)

 

  • จำกัด 30 คน/ค่าย/ครั้ง
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองอย่างน้อย 1 ชิ้น)


ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน/ค่าย/ครั้ง
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน/ค่าย/ครั้ง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
* เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันที หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม จากทาง อพวช. มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา
NSM Science Square @ The Street Ratchada

ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กทม. พิกัด คลิก
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.
โทร. : 0 2577 9970
Facebook : NSM Science Square at The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน