Junior Taxidermist เดือน มี.ค. 2567

Junior Taxidermist เดือน มี.ค. 2567

01-03-2024
Junior Taxidermist มี.ค. 2567 NSM

นักสตัฟฟ์รุ่นเยาว์ (Junior Taxidermist)
สำหรับเด็ก เดือน มีนาคม 2567
ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี


นักสตัฟฟ์รุ่นเยาว์ (Junior Taxidermist)

เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายจากโครงกระดูกทั้งสัตว์เล็กและใหญ่
ลงมือสตัฟฟ์ปู เก็บรักษาสภาพตัวอย่างปูด้วยเทคนิค Taxidermy

เรียนรู้โครงสร้างและการเก็บรักษาโครงกระดูก ลงมือปฏิบัติงานกับชิ้นงานกระดูกจริง โดยการถ่ายทอดจากนักธรรมชาติวิทยาด้านกระดูก ชมตัวอย่างการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างสิ่งมีชีวิตด้วยเทคนิค Taxidermy ฝึกปั้นหุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการขึ้นรูปชิ้นงาน ลงมือสตัฟฟ์ปูด้วยตนเอง โดยการถ่ายทอดจากนักธรรมชาติวิทยาด้านงานสตัฟฟ์สัตว์ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ชิ้นงานปูสตัฟฟ์กลับบ้านเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

 

 • เรียนรู้ เข้าใจ และสัมผัสประสบการณ์จริงในการเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง ด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy)
 • ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติผ่านการลงมือทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยา
 • จุดประกายความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจในงานด้านธรรมชาติวิทยา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำลังสำคัญของการพัฒนางานด้านธรรมชาติวิทยาให้ก้าวหน้าขึ้นไป
 • สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • สนับสนุนการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
 • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต

 

กำหนดการกิจกรรม

 • หลักสูตร 2 วันต่อเนื่อง (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
 • วันเสาร์และอาทิตย์ที่  30-31 มีนาคม 2567
 • เวลา 9.00-16.00 น. ดูกำหนดการที่ด้านล่างหน้าเว็บ
 • ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด
 • มีบริการที่พักหากต้องการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม) รายละเอียดเรือนพักนักวิทย์ NSM คลิก สอบถามเกี่ยวกับเรือนพักนักวิทย์ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์)

 

เงื่อนไข

 • กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ 9-15 ปี สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ขั้นต่ำคือ 9 ปีบริบูรณ์ ณ เดือนที่จัดกิจกรรม
 • รับจำนวนจำกัด 30 คน
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • ผู้ปกครองสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.


ค่าใช้จ่าย


โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ

ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com


12

ข่าวสารที่่คล้ายกัน