Day Camp เดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Day Camp เดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 NSM Science Square @ The Street Ratchada

22-03-2024
Day Camp เดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ รูปแบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567
NSM Science Square @ The Street Ratchada ชั้น 5 กทม. พิกัด
 

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • มีการแบ่งกลุ่มแบบคละ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต

 
ในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 นี้ เปิดให้บริการ 4 หลักสูตร คือ

ค่าย Fun Maths for Kids สนุกคิด คณิตวัยใส [กำลังศึกษาชั้น ป.1-3 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.1 กำลังจะขึ้น ป.2 จนถึงจบชั้น ป.3 กำลังจะขึ้น ป.4

 • ตะลุยโลกคณิตศาสตร์ผ่านเกม พร้อมออกแบบนวัตกรรมสร้างบ้านน้ำไม่ท่วม
 • ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
 • ครั้งที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
 • ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
 • เวลา 9.30-16.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น.


ค่าย Color of Nature [กำลังศึกษาชั้น ป.1-3 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.1 กำลังจะขึ้น ป.2 จนถึงจบชั้น ป.3 กำลังจะขึ้น ป.4

 • เรียนรู้สีสันที่ได้จากธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว เช่น สีสันจากใบพืช ดอกไม้ต่าง ๆ และองค์กระกอบทางเคมีที่ทำให้เกิดสีสันในธรรมชาติ
 • ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • ครั้งที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567
 • ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
 • เวลา 9.30-16.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.


ค่าย Little Chef เชฟตัวจิ๋ว [กำลังศึกษาชั้น ป.4-6 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.4 กำลังจะขึ้น ป.5 จนถึงจบชั้น ป.6 กำลังจะขึ้น ม.1

 • เรียนรู้คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ประเภทของสารอาหารหลัก และสารอาหารรองทั้ง 5 หมู่ ผ่านเรื่องราวของอาหารในรูปแบบต่าง ๆ
 • ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
 • ครั้งที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
 • ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
 • เวลา 9.30-16.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.


ค่าย Simple Machines [กำลังศึกษาชั้น ป.1-3 หรือเทียบเท่า] กรณีอยู่ระหว่างเลื่อนระดับชั้น หมายถึง จบชั้น ป.1 กำลังจะขึ้น ป.2 จนถึงจบชั้น ป.3 กำลังจะขึ้น ป.4

 • เรียนรู้หลักการกลไกทางกลศาสตร์ต่าง ๆ ปฏิบัติภารกิจที่ท้าทาย สนุกกับการออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงานจากตัวต่อเลโก้ ชุด Simple & Powered Machines
 • ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567
 • ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567
 • ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
 • เวลา 9.30-16.30 น. กำหนดการ คลิก
 • ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น.

 

เงื่อนไข

 • จำกัด 40 คน/ค่าย/ครั้ง
 • สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
 • ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย
 • ผู้ปกครองสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมได้ที่ Facebook : NSM Science Square at The Street Ratchada


สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม

 • กระเป๋าส่วนตัว สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน เกียรติบัตร และของรางวัลกลับบ้าน
 • กิจกรรมจัดในห้องปรับอากาศ อาจต้องจัดเตรียมเสื้อกันหนาวเพิ่มเติม
 • กิจกรรมจัดขึ้นภายในศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ซึ่งจะเปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ตั้งแต่เวลา 11.00  น. เป็นต้นไป ดังนั้น ช่วงเวลาก่อนศูนย์การค้าเปิดให้บริการ โปรดใช้ลิฟท์โดยสารฝั่งลานจอดรถ (ฝั่ง 7-Eleven หรือ Starbucks Coffee)


ค่าใช้จ่าย


โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม เดือน เมษายน 2567 คลิก

ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม เดือน พฤษภาคม 2567 คลิก
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา
NSM Science Square @ The Street Ratchada

ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กทม. พิกัด
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.
โทร. : 0 2577 9970
Facebook : NSM Science Square at The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน