Science Camp Online ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ เดือน ธันวาคม 2564

Science Camp Online ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ เดือน ธันวาคม 2564

19-01-2022
Science Camp Online ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ เดือน ธันวาคม 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ เดือนธันวาคม 2564 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน ได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ STEAM Education พร้อมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการและนำทักษะ ประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ไปปรับใช้ในชีวิตปประจำวันต่อไป

สามารถร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ได้จากที่บ้าน ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดย อพวช. จะทำการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ในแต่และกิจกรรมให้ท่านถึงบ้าน

ค่าย : Secret Science
ไขความลับกับนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว [ป.1-3 หรือเทียบเท่า]
ร่วมสนุกไปกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สวมบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว ทำการทดลอง เพื่อหาสารอาหารที่อยู่ในน้ำนมและน้ำผลไม้ พร้อมทั้งได้สนุกสนานไปกับการทดลองทำไอศกรีมเกล็ดหิมะด้วยตัวเอง
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
(ปิดรับสมัคร 3 ธันวาคม 2564)

ค่าย : ชวนเล่น .... เส้น Line [ป.5 – ม.1 หรือเทียบเท่า]
เรียนรู้แบบ STEAM Education ที่นำคณิตศาสตร์ในเรื่องราวของ จุด เส้น ผสมผสานกับศิลปะ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับการเรียนรู้รวมถึงการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานทางศิลปะที่ไม่ซ้ำแบบใคร

ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สร้างสรรค์ผลงานจากการจุดให้เป็นภาพแสนสวย การสร้างเส้นตรงให้เกิดมุมมองในหลายมิติ และการบูรณาการความรู้ในการทำหุ่นยนต์วาดภาพที่ได้เล่นสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมกัน
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
(ปิดรับสมัคร 17 ธันวาคม 2564)

- ผู้ร่วมกิจกรรมควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองระหว่างการทำกิจกรรม
- เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร ผ่านทางระบบออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ PDF
- ดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

 

จำกัดค่ายรอบละ 20 คน
ค่าสมัคร 599 บาท/คน/ค่าย
(สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 539 บาท/คน/ค่าย)

 

ลงทะเบียนจองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/Wgh5yC5wtnar4Diz5
(โปรดจองในช่วงเวลา 9.00 - 17.00 น.)
หมายเหตุ : โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103
Email: nsm.scicamp@gmail.com

 

 

  • Science Camp Online ต.ค. 2564

Science Camp Online ต.ค. 2564

# Title Version Description Size Hits Download
  1 กำหนดการ Secret Science [ป.1-3] PDF     242.48 KB 23 Download  Preview 
  1 กำหนดการ Secret Science [ป.1-3] JPG     1.68 MB 8 Download 
  2 กำหนดการ ชวนเล่น .... เส้น Line [ป.5 - ม.1] PDF     241.89 KB 29 Download  Preview 
  2 กำหนดการ ชวนเล่น .... เส้น Line [ป.5 - ม.1] JPG     1.62 MB 16 Download 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน