Junior Naturalist เดือน พ.ค. 2565

Junior Naturalist เดือน พ.ค. 2565

28-04-2022
Junior Naturalist เดือน พ.ค. 2565

Junior Naturalist
14 พ.ค. 2565 ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครกิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ (Junior Naturalist) เพื่อ

  • เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมจากประสบการณ์จริง
  • สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้เยาวชนสนใจในงานด้านธรรมชาติวิทยา
  • ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • สนับสนุนการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Junior Naturalist ในครั้งนี้ จะได้

  • พบปะนักธรรมชาติวิทยา บอกเล่าคำแนะนำในการทำงาน
  • ได้สวมบทบาทในฐานะเป็นผู้ช่วย ที่ทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยา ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
  • ได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มสาขา ดังนี้

1. สาขา แมลงบก [อายุ 7-10 ปี]
เรียนรู้การจำแนกแมลงบก ศึกษาการสำรวจตัวอย่าง บริเวณพื้นที่ อุทยานวังตะไคร้ ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลตัวอย่าง

2. สาขา สัตว์เลื้อยคลาน [อายุ 7-10 ปี]
สำรวจและจัดจำแนกตัวอย่างสัตว์เลื้อยคลานในบริเวณพื้นที่ อุทยานวังตะไคร้ เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของกลุ่มสัตวเลื้อยคลาน ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลตัวอย่าง

3. สาขา พืช [อายุ 7-13 ปี]
เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของพืชที่จำเป็นในงานด้านอนุกรมวิธานก่อนการสำรวจและจัดจำแนก แยกแยะชนิดตัวอย่างพืช อุทยานวังตะไคร้ ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลตัวอย่าง

4. สาขา แมลงน้ำ [อายุ 10-13 ปี]
เรียนรู้การจำแนกแมลงน้ำ ศึกษาการสำรวจตัวอย่าง บริเวณพื้นที่ อุทยานวังตะไคร้ ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลตัวอย่าง

5. สาขา นก [อายุ 10-13 ปี]
เรียนรู้การใช้คู่มือจำแนกนก และศึกษาการสำรวจในภาคสนามบริเวณพื้นที่ อุทยานวังตะไคร้ ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลตัวอย่าง


วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-17.00 น.
Onsite ณ อุทยานวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก

พิกัด คลิก


- จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมสาขาละ 10 คนเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
- กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
- สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)


ข้อปฏิบัติในวันจัดกิจกรรม
1. การแต่งกาย เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หมวก และกล้องสองตา เฉพาะสาขา นก (ถ้ามี)
2. ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองอย่างน้อย 1 ชิ้น)
3. สำหรับสาขาที่ต้องลงน้ำ กรุณาเตรียมเครื่องแต่งกายมาเปลี่ยนหลังเสร็จกิจกรรม
4. กระบอกน้ำหรือกระติกน้ำส่วนตัว
5. ผู้ปกครอง กรุณาส่งและรอรับบุตรหลาน ณ อุทยานวังตะไคร้ จ. นครนายก
6. ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดภาพถ่าย หรือคลิปวีดีโอการทำกิจกรรมของบุตรหลาน ได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum


- ผู้ปกครองที่ดูแลใกล้ชิด ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม โดยแนบเอกสารในลิงก์ลงทะเบียน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องแสดงผลการรับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี) โดยแนบเอกสารในลิงก์ลงทะเบียน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องส่งผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. ก่อนวันจัดกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มคัดกรองให้ก่อนวันจัดกิจกรรม 1 วัน ทางอีเมล


ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/คน
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 1,800 บาท/คน

รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจอง คลิก
(เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)
โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
(ปิดรับสมัคร 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.)


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

ข่าวสารที่่คล้ายกัน