Science Camp เดือน ต.ค. 2565 อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

Science Camp เดือน ต.ค. 2565 อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

09-10-2022
Science Camp เดือน ต.ค. 2565 อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

Science Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ แบบ 2 วัน 1 คืน
สำหรับเด็ก เดือน ตุลาคม 2565
จัดที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
 พิกัด คลิก

 

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน ตุลาคม 2565 นี้ เปิดให้บริการ 1 หลักสูตร คือ


ค่ายดาราศาสตร์ นักล่าดาวพันธุ์จิ๋ว [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
เปิดท้องฟ้า..ล่ากลุ่มดาว เพลิดเพลินไปกับดวงดาวในท้องฟ้าจำลอง และสนุกกับการทำภารกิจค้นหาคำตอบพร้อมไขปริศนาของเอกภพ สัมผัสประสบการณ์การดูดาวบนท้องฟ้าจริงและชมวัตถุบนท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์
วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 ตุลาคม 2565 (2 วัน 1 คืน)
กำหนดการ คลิก
(ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.)


สิ่งที่จะได้รับ

 • สิ่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์
 • แผนที่ดาว
 • โมเดล 3D Solar System
 • โมเดลดวงจันทร์

 

 

 • รับจำนวนจำกัด 60 คน
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)


ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/คน
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 1,800 บาท/คน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหาร 4 มื้อ อาหารว่างเช้า-บ่าย และที่พักเรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
* เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันที หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม จากทาง อพวช. มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

ข่าวสารที่่คล้ายกัน