Junior Taxidermist เดือน มิ.ย. 2565

Junior Taxidermist เดือน มิ.ย. 2565

14-06-2022
Junior Taxidermist เดือน มิ.ย. 2565

นักสตัฟฟ์รุ่นเยาว์ (Junior Taxidermist)
เดือน มิถุนายน 2565
Onsite ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

 • เรียนรู้ เข้าใจ และสัมผัสประสบการณ์จริงในการเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง ด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy ) รวมถึงงานด้านการจัดการกระดูกของสิ่งมีชีวิต
 • ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติผ่านการลงมือทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยา
 • จุดประกายความสนใจงานด้านธรรมชาติวิทยา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำลังสำคัญของการพัฒนางานด้านธรรมชาติวิทยาให้ก้าวหน้าขึ้นไป
 • สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • สนับสนุนการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป
 • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


เดือนมิถุนายน 2565 นี้ กิจกรรม Junior Taxidermist เปิดให้บริการ 1 ตอน คือ

ตอน Skeleton: โครงร่างสร้างเรื่อง
สนุกและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโครงกระดูกของสัตว์นานาชนิด ที่ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ต่างก็มีเรื่องราวน่าทึ่งให้ได้ศึกษาเรียนรู้
สำหรับเด็ก อายุ 10-15 ปี
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
อพวช. คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
กำหนดการ คลิก

 

 • จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • หลักสูตร 2 วันต่อเนื่อง (ไม่ค้างคืน)

 

 • ผู้ปกครองที่ดูแลใกล้ชิด ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม โดยแนบเอกสารในลิงก์ลงทะเบียน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองอย่างน้อย 1 ชิ้น)


ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/คน
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 1,800 บาท/คน

รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก 
(เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)
โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
(ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 12.00 น.)


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

ข่าวสารที่่คล้ายกัน