ค่ายหลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program

ค่ายหลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program

19-01-2022
ค่ายหลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program

อพวช. เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนมาร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 3 วัน 2 คืนและแบบ 2 วัน(ไม่ค้างคืน) กับค่ายหลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program โดย Museum of Science, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะพาเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process,EDP) ซึ่งเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งของตามความต้องการอย่างเป็นขั้นตอน โดยในระหว่างการทำกิจกรรม ทุกคนจะได้ร่วมหารือ แสดงความคิดเห็น และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ฯ เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ซึ่งค่าย ฯ จะถูกจัดขึ้น ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ และอพวช. คลองห้า ปทุมธานี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ด้านล่าง

 

 

  • ค่ายหลักสูตร EiE

ค่ายหลักสูตร EiE

PDF

Introduction - EIE Course 2019- v 1

Size: 317.87 KB

Hits : 1965

Date added: 2562-02-27

Download Preview 

PDF

ระเบียบการและใบสมัคร 2019

Size: 94.09 KB

Hits : 1731

Date added: 2562-02-27

Download Preview 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน