คณิต คิดส์ สนุก (ค่าย 1 วัน)

คณิต คิดส์ สนุก (ค่าย 1 วัน)

19-01-2022
คณิต คิดส์ สนุก (ค่าย 1 วัน)

คณิต คิดส์ สนุก (ค่าย 1 วัน)

ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยค่าย “คณิต คิดส์ สนุก” เรียนรู้กระบวนทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนด้วยกิจกรรมสำหรับเด็ก ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลผ่านกิจกรรมทางด้านคณิตศาสตร์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน