Nature Explorer ครั้งที่ 2 เดือน มี.ค. 2566

Nature Explorer ครั้งที่ 2 เดือน มี.ค. 2566

07-03-2023
Nature Explorer ครั้งที่ 2 เดือน มี.ค. 2566

Nature Explorer
กิจกรรมสำหรับเด็ก รูปแบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
ครั้งที่ 2 : เดือน มีนาคม 2566

ร่วมสวมบทบาทเป็นนักธรรมชาติวิทยา เปิดโลกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ฝึกฝนการสังเกตธรรมชาติและการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
เวลา 9.00-16.30 น.
ณ อุทยานวังตะไคร้ จ. นครนายก
(พิกัด)
ดูกำหนดการได้ที่ด้านล่างหน้าเว็บนี้


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

  • กิจกรรมสำหรับเด็ก อายุ 8-16 ปี 
  • รับจำนวนจำกัด 30 คน
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
  • ผู้ปกครองส่งและรอรับบุตรหลาน ณ อุทยานวังตะไคร้ จ. นครนายก
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีและสามารถใช้งานอุปกรณ์สมาร์ตโฟนพร้อมอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน iNaturalist คลิกเพื่อดาวน์โหลด Android / ‎iOS ดูขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันได้ที่ด้านล่างหน้าเว็บนี้
  • ช่วงเวลา 13.00-15.30 น. ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนักธรรมชาติสัญจรกับบุตรหลานได้ฟรี (ไม่มีอาหารว่างสำหรับผู้ปกครอง) ดูกำหนดการได้ที่ด้านล่างหน้าเว็บนี้


ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/คน
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 900 บาท/คน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

 

กำหนดการ Nature Explorer ครั้งที่ 2

การติดตั้ง App. iNAT - 1

การติดตั้ง App. iNAT - 2

ข่าวสารที่่คล้ายกัน