Day Camp เดือน พ.ค. 2565

Day Camp เดือน พ.ค. 2565

27-04-2022
Day Camp เดือน พ.ค. 2565

Day Camp รับสมัครแล้ว
ค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน สำหรับเด็ก
เดือน พฤษภาคม 2565 จัดเต็ม 3 ค่าย
Onsite ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

  • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
  • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
  • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
  • พร้อมรับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบ

ค่าย สนุกคิด คณิตวัยใส [ป.3-4]
ตะลุยโลกคณิตศาสตร์ผ่านเกม พร้อมออกแบบนวัตกรรมสร้างบ้านน้ำไม่ท่วม
ศุกร์ที่ 6 พ.ค. 2565 9.00-15.30 น.
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

(ปิดรับสมัคร 4 พ.ค. 2565 12.00 น.)

ค่าย Metaverse [ป.3-4]
ตะลุยกิจกรรมชวนคิด และสร้างโลกเสมือนจริงด้วยมือ
เสาร์ที่ 21 พ.ค. 2565 9.00-15.30 น.
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ปิดรับสมัคร 19 พ.ค. 2565 12.00 น.)

ค่าย เมื่อฉันกลายเป็นนักบรรพชีวินรุ่นเยาว์ [ป.4-6]
ทดลองออกภาคสนาม เก็บตัวอย่าง และทำงานกับนักบรรพชีวิน ดร.สุชาดา คำหา
อาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 9.00-15.30 น.
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

(ปิดรับสมัคร 19 พ.ค. 2565 12.00 น.)

  • จำกัด 20 คน/ค่าย
  • ผู้ปกครองที่ดูแลใกล้ชิด ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม โดยแนบเอกสารในลิงก์ลงทะเบียน
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงผลการรับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องส่งผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. ก่อนวันจัดกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มคัดกรองให้ก่อนวันจัดกิจกรรม 1 วัน ทางอีเมล
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองอย่างน้อย 1 ชิ้น)

ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน/ค่าย
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน/ค่าย

รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย แล้ว

สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
กำหนดการ และการสมัคร คลิก
(เปิดลงทะเบียนช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

ข่าวสารที่่คล้ายกัน