Nature Explorer ครั้งที่ 3 เดือน พ.ค. 2566

Nature Explorer ครั้งที่ 3 เดือน พ.ค. 2566

09-05-2023
Nature Explorer ครั้งที่ 3 เดือน พ.ค. 2566

Nature Explorer
กิจกรรมสำหรับเยาวชน รูปแบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
ครั้งที่ 3 : เดือน พฤษภาคม 2566


ร่วมสวมบทบาทเป็นนักธรรมชาติวิทยา เปิดโลกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ฝึกฝนการสังเกตธรรมชาติและการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist 


วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
เวลา 8.30-15.30 น.
*ดูกำหนดการได้ที่ด้านล่างหน้าเว็บนี้
ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา พิกัด


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • กิจกรรมสำหรับเยาวชน อายุ 10-16 ปี โดยมีอายุขั้นต่ำคือ 10 ปีบริบูรณ์ ณ เดือนที่จัดกิจกรรม 
 • รับจำนวนจำกัด 40 คน
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • ผู้ปกครองส่งและรอรับบุตรหลาน ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการทำกิจกรรม  (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีและสามารถใช้งานอุปกรณ์สมาร์ตโฟนพร้อมอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน iNaturalist คลิกเพื่อดาวน์โหลด Android / ‎iOS ดูขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันได้ที่ด้านล่างหน้าเว็บนี้


ค่าใช้จ่าย

 • บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/คน
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 1,350 บาท/คน
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
 • หากผู้ปกครองต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 400 บาท/ท่าน โดยชำระเงินขณะลงทะเบียนหน้างานในวันที่ 27 พ.ค. 2566 (มีอาหารว่าง และอาหารกลางวัน สำหรับผู้ปกครอง) ดูกำหนดการได้ที่ด้านล่างหน้าเว็บนี้


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ
ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น.


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

กำหนดการ

ติดตั้ง 1

ติดตั้ง 2

เข้าร่วม 1

เข้าร่วม 2

ข่าวสารที่่คล้ายกัน