นักวิทย์น้อยตามรอยพ่อ

นักวิทย์น้อยตามรอยพ่อ

19-01-2022
นักวิทย์น้อยตามรอยพ่อ

นักวิทย์น้อยตามรอยพ่อ

เรียนรู้โครงการพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สอดแทรกความรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย สานต่อสิ่งที่พ่อทำ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน