ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ เดือน กันยายน 2564

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ เดือน กันยายน 2564

19-01-2022
ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ เดือน กันยายน 2564

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ เดือน กันยายน 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ เดือนกันยายน 2564 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน ได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ STEAM Education พร้อมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ และนำทักษะ ประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ไปปรับใช้ในชีวิตปประจำวันต่อไป

สามารถร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ได้จากที่บ้าน ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดย อพวช. จะทำการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ในแต่และกิจกรรมให้ท่านถึงบ้าน

 

ค่าย : Maker Circuit [ป.4-6]

พัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ลงมือทำ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผ่านเรื่องราวของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้อย่างสนุกสนาน
ศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 (ปิดรับสมัคร 27 สิงหาคม 2564)
รอบที่ 1 : 9.00-12.00 น.
รอบที่ 2 : 13.30-16.30 น.
(รอบที่ 1 และ 2 เหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกรอบเวลาที่ต้องการ)

 

ค่าย : โครงสร้างปริศนากับเรือมหาสมบัติ [ป.4-6]
เรียนรู้หลักการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม คุณสมบัติของโครงสร้างและการประยุกต์ใช้ เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องหลักการจม-ลอยของวัตถุ รวมถึงประดิษฐ์และออกแบบเรือจากวัสดุต่าง ๆ ด้วยตนเอง
พุธที่ 8 กันยายน 2564 (ปิดรับสมัคร 30 สิงหาคม 2564)
รอบที่ 1 : 9.00-12.00 น.
รอบที่ 2 : 13.30-16.30 น.
(รอบที่ 1 และ 2 เหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกรอบเวลาที่ต้องการ)

 

ค่าย : Color of Nature [ป.2-4]
พัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ลงมือทำ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผ่านเรื่องราวของการสังเกต การทดลองนำสีของพืช ผัก ผลไม้ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างสนุกสนาน
ศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 (ปิดรับสมัคร 30 สิงหาคม 2564)
รอบที่ 1 : 9.00-12.00 น.
รอบที่ 2 : 13.30-16.30 น.
(รอบที่ 1 และ 2 เหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกรอบเวลาที่ต้องการ)

 

จำกัดค่ายรอบละ 20 คน
ค่าสมัคร 599 บาท/คน/รอบ (สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 539 บาท/คน/รอบ)

 

- ผู้ร่วมกิจกรรมควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองระหว่างการทำกิจกรรม
ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร
- วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม เกียรติบัตร และของรางวัล จะถูกจัดส่งให้ถึงบ้าน
- สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

 

ลงทะเบียนจองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/Bg83Eu6TqVrBX7ft8 
(โปรดจองในช่วงเวลา 9.00 - 17.00 น.)
หมายเหตุ : โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2104
Email: nsm.scicamp@gmail.com

 

  • Science Culture Camp ก.ย. 2564

Science Culture Camp ก.ย. 2564

# Title Version Description Size Hits Download
  กำหนดการ Color of Nature [ป.2-6]     1.01 MB 67 Download 
  กำหนดการ โครงสร้างปริศนากับเรือมหาสมบัติ [ป.4-6]     1.12 MB 122 Download 
  กำหนดการ Maker Circuit [ป.4-6]     1.06 MB 42 Download 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน