สุดยอดนักสื่อสารตัวน้อย (ค่าย 1 วัน)

สุดยอดนักสื่อสารตัวน้อย (ค่าย 1 วัน)

19-01-2022
สุดยอดนักสื่อสารตัวน้อย (ค่าย 1 วัน)

สุดยอดนักสื่อสารตัวน้อย (ค่าย 1 วัน)
ตามรอยเส้นทางการสื่อสารของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์โบราณ เรียนรู้วิวัฒนาการของโลกการสื่อสารจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ฝึกทักษะการเป็นสุดยอดนักสื่อสารตัวน้อยด้วยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย

ข่าวสารที่่คล้ายกัน