ค่าย 3 วัน 2 คืน

ค่าย 3 วัน 2 คืน

19-01-2022
ค่าย 3 วัน 2 คืน

ค่าย 3 วัน 2 คืน


ค่าย ธีม เปลี่ยนทุกๆ ปี เช่น ค่ายนก ค่ายวิศวกร ค่ายRobot ค่ายภูมิปัญญาไทย ค่ายการบิน เป็นต้น
เปิดรับสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ในช่วงปิดเทอมเดือน มีนา /เมษา และ ตุลา ของทุกปี
ติดต่อ
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
0 2577 9999 ต่อ 2123, 2124
ที่ โทรสาร 0 2577 9911 หรือ nsm_mkt@nsm.or.th

 

จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน

ราคา
3,000 บาท / คน

สิ่งที่ได้รับ

เสื้อค่าย 1 ตัว
อาหาร 7 มื้อ อาหารว่าง 8 มื้อ
ที่พัก 2 คืน
กิจกรรมต่างๆ
เกียรติบัตร

เงื่อนไข

1.สมัครด้วยตัวเอง จำนวนจำกัด
2. จัดเพียงปีละ 2 – 3 ค่ายเท่านั้น

* สำหรับสมาชิก อพวช. ลด 20% *

ข่าวสารที่่คล้ายกัน