เล่น...เรียน...รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย

เล่น...เรียน...รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย

19-01-2022
เล่น...เรียน...รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย

เล่น...เรียน...รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย

สนุกกับการประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทยที่มีมากกว่าสิบชนิด อาทิเช่น แรงและการเคลื่อนที่ เสียง สมดุล ความเฉื่อย ลูกข่างชนิดต่างๆ เกมการแก้ปัญหา และการประดิษฐ์ของเล่นจากธรรมชาติ ค้นพบและเรียนรู้กับนิทรรศการ เล่น..เรียน..รู้ในของเล่นไทย และร่วมสนุกกับเกมการละเล่นแบบไทย ๆ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน