กิจกรรมครอบครัวนักรักษ์ธรรมชาติ: Nature-Exploring Family ตอน Into the Wild ณ อุทยานวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก

กิจกรรมครอบครัวนักรักษ์ธรรมชาติ: Nature-Exploring Family ตอน Into the Wild ณ อุทยานวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก

24-05-2024
กิจกรรมครอบครัวนักรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมครอบครัวนักรักษ์ธรรมชาติ: Nature-Exploring Family
ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก

ออกสำรวจความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ร่วมทำงานกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ธรรมชาติจริง เรียนรู้ความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบไม่เหมือนใคร!

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ความหลากหลายทางธรรมชาติร่วมกับนักวิชาการในพื้นที่ธรรมชาติจริง เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ช่วย ที่ทำงานร่วมกับนักวิชาการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว
- กิจกรรมที่ให้เยาวชนได้ร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวและเน้นการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครอบครัวผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน

กำหนดการ

 • กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 - 23  มิถุนายน 2567
 • เลื่อนดูกำหนดการได้ที่ด้านล่างของหน้าเว็บนี้
 • ณ อุทยานวังตะไคร้ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก  พิกัด

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรม เป็นกลุ่มครอบครัว (ครอบครัวละไม่เกิน 3 ท่าน)
 • เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุระหว่าง 6 - 18 ปี และต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ท่าน
 • รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 10 ครอบครัวเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะครอบครัวที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)

ข้อปฏิบัติในวันจัดกิจกรรม

 • การแต่งกาย : เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หมวก รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าสวม (กรุณาเตรียมรองเท้าให้เหมาะสมกับการลุยป่า และลุยน้ำ)
 • โปรดเตรียมกระเป๋าส่วนตัว สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน และเกียรติบัตร
 • สามารถรับชมภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอการทำกิจกรรม ได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.

ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม

 • ประเภทครอบครัว 3 คน ราคา 11,000 บาท
 • ประเภทครอบครัว 2 คน ราคา 8,000 บาท

          สมาชิก NSM ลด 10% 

         ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าที่พัก อาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น แล้ว 

เปิดระบบลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรมคลิก 

* กรุณากรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** กรุณาชำระเงินทันที หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ อพวช.
*** อพวช. ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้

ตาร่าง

 

ตาร่าง2

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

นักธรรมชาติรุ่นเยาว์

ธรรมชาติวิทยา

นักธรรมชาติวิทยา

ข่าวสารที่่คล้ายกัน