สนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์

สนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์

19-01-2022
สนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์

สนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์
เรียนรู้ว่าการเรียนวิทยาศาสตร์สามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้อีกบ้าง นอกจาก แพทย์ วิศวกร และ ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่อาชีพนั้นๆ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน