Science Camp เดือน เม.ย. 2567 NSM คลองห้า ปทุมธานี

Science Camp เดือน เม.ย. 2567 NSM คลองห้า ปทุมธานี

15-03-2024
Science Camp เดือน เม.ย. 2567 NSM คลองห้า ปทุมธานี

Science Camp ค่ายวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็ก เดือน เมษายน 2567
ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี

 

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • มีการแบ่งกลุ่มแบบคละ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน เมษายน 2567 นี้ เปิดให้บริการ 1 หลักสูตร คือ

ค่าย Eco Friendly Chef  [อายุ 11-13 ปี] หมายถึง ขั้นต่ำคือ 11 ปีบริบูรณ์ จนถึง 13 ปีแต่ไม่ถึง 14 ปี ณ เดือนที่จัดกิจกรรม

 • Chef กับการทำอาหารยุคใหม่ ที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและเพื่อความยั่งยืนของโลกใบนี้ ชวนมาเรียนรู้การทำครัว ปรุงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดการวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการทิ้งขยะอาหาร สนุกไปกับการรังสรรค์กับข้าว ขนมและเครื่องดื่มที่หอมละมุนชวนให้ลิ้มลอง (โปรดจัดเตรียมอุปกรณ์ครัวเบื้องต้น สำหรับเด็ก ถ้ามี)
 • วันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ที่ 10-12 เมษายน 2567 (รูปแบบ 3 วัน 2 คืน)
 • กำหนดการ คลิก
 • ณ อาคารสำนักงาน NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
 • ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 2,700 บาท แนะนำสมัครสมาชิก คุ้มกว่า! รายละเอียดสิทธิพิเศษสมาชิก คลิก
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ อาหารว่างเช้า-บ่ายรวม 6 มื้อ และที่พักเรียบร้อยแล้ว
 • รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น
 • ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.

 

สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม

 • กระเป๋า สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน เกียรติบัตร และของรางวัลกลับบ้าน
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย เสื้อกันหนาว ชุดนอน อุปกรณ์อาบน้ำ ของใช้สำหรับการพักค้างคืน


เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สมัครล่วงหน้า (ไม่รับ Walk-in)
 • ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย
 • ผู้ปกครองสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมได้ที่ Facebook : ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.


โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

ข่าวสารที่่คล้ายกัน