Day Camp เดือน ต.ค. 2566 NSM Science Square @ Chiang Mai

Day Camp เดือน ต.ค. 2566 NSM Science Square @ Chiang Mai

30-09-2023
Day Camp เดือน ต.ค. 2566 NSM Science Square @ Chiang Mai

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ รูปแบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน ตุลาคม 2566
NSM Science Square @ Chiang Mai อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิกัด
 

 • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • มีการแบ่งกลุ่มแบบคละ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต
   

ในเดือน ตุลาคม 2566 นี้ เปิดให้บริการ 2 หลักสูตร คือ


ค่าย Fun Kids With Fruits [ป.1-3 หรือเทียบเท่า]
เรียนรู้คุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารที่มีอยู่ในผัก ผลไม้ รวมถึงประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และรู้เรียนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดสอบวิตามินซี
[เต็ม] ครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566
[เต็ม] ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566

* ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
เวลา 9.00-16.30 น. กำหนดการ คลิก
ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.


ค่าย สนุกกับการบิน [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
เสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์ และเรียนรู้หลักการของการบิน เช่น รูปร่าง รูปทรง ปีกเครื่องบิน แรงยก แรงดันอากาศ พร้อมนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566
[เต็ม] ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

* ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมแบบเดียวกัน โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน
เวลา 9.30-17.00 น. กำหนดการ คลิก
ปิดรับสมัคร วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • จำกัด 30 คน/ค่าย/ครั้ง
 • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สมัครล่วงหน้า (ไม่รับ Walk-in)
 • กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)


สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียม

 • โปรดสวมหน้ากากอนามัยขณะทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)
 • กระเป๋าส่วนตัว สำหรับใส่เอกสาร ชิ้นงาน เกียรติบัตร และของรางวัลกลับบ้าน
 • กิจกรรมจัดในห้องปรับอากาศ อาจต้องจัดเตรียมเสื้อกันหนาวเพิ่มเติม


ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน
สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


โปรดใช้สมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชันไลน์ในการลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านบัญชี Line Official Account : NSM Thailand คลิก
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*** เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 2 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่
NSM Science Square @ Chiang Mai

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิกัด
โทร. : 09 3745 8550 และ 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123
Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai

เปิดให้บริการ : วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน