ค่าย One Day Camp

ค่าย One Day Camp

19-01-2022
ค่าย One Day Camp

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน ( One Day Camp) ประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สนับสนุนเยาวชนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ และนำทักษะ ประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป ประกอบไปด้วย

      • วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ค่าย “สนุกกับการบิน” สำหรับชั้นประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 - ป.6 เรียนรู้วิวัฒนาการการบิน ปลดปล่อยจินตนาการปลุกความเป็นนักคิดสู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม กับการประดิษฐ์แบบจำลองเครื่องบินในอนาคต

 

        • วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ค่าย “ไขความลับกับ my body version 2” สำหรับชั้นประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 - ป.6 มาร่วมค้นหาความลับจากร่างกายเรา ขนาดสัดส่วนของร่างกายมีความสัมพันธ์กันจริงไหม การทำงานของอวัยวะภายใน เช่น ปอด ทำงานอย่างไร 

          ค่าย One Day Camp จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเพียง 20 คนต่อค่าย เพื่อรักษามาตรฐานการบริการแบบ New Normal สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 2124  

  • ค่าย One Day Camp ธ.ค. 63

ค่าย One Day Camp ธ.ค. 63

PDF

กำหนดการค่ายค่าย ไขความลับกับ MyBody Ver2 ธ.ค.63

Size: 110.19 KB

Hits : 270

Date added: 2563-11-24

Download Preview 

PDF

กำหนดการค่าย สนุกกับการบิน ธ.ค. 63

Size: 244.23 KB

Hits : 220

Date added: 2563-11-24

Download Preview 

PDF

ใบสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน เดือนธันวาคม 2563

Size: 98.86 KB

Hits : 242

Date added: 2563-11-24

Download Preview 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน