ค่ายวิทยาศาสตร์ทั่วไป(3 วัน 2 คืน)

ค่ายวิทยาศาสตร์ทั่วไป(3 วัน 2 คืน)

19-01-2022
ค่ายวิทยาศาสตร์ทั่วไป(3 วัน 2 คืน)

ค่ายวิทยาศาสตร์ทั่วไป(3 วัน 2 คืน)

รายละเอียด
ค่ายวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เปิดให้โรงเรียนที่สนใจ ทั่วไป

ติดต่อ
ค่าย อพวช.
02-5779999 ต่อ 1460 – 1462
หรือ
sciencecampnsm@gmail.com

ประเภท
ค่ายสำหรับโรงเรียน

จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
ราคา
นร.3,000 บาท / คน
ครู 1,800 บาท /คน

สิ่งที่ได้รับ
เสื้อค่าย 1 ตัว
อาหาร 7 มื้อ อาหารว่าง 8 มื้อ
ที่พัก 2 คืน
กิจกรรมต่างๆ
เกียรติบัตร

เงื่อนไข
1.รับสมัครตั้งแต่ 60 – 100 คน
2.ปิดรับเดือน มีนา/เมษา/ตุลา

* สำหรับสมาชิก อพวช. ลด 20% *

ข่าวสารที่่คล้ายกัน