Junior Naturalist เดือน พ.ย. 2565

Junior Naturalist เดือน พ.ย. 2565

19-10-2022
Junior Naturalist เดือน พ.ย. 2565

Junior Naturalist (สำหรับเด็กอายุ 7-13 ปี)
12 พ.ย. 2565 ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครกิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ (Junior Naturalist) เพื่อ

 • เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมจากประสบการณ์จริง
 • สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้เยาวชนสนใจในงานด้านธรรมชาติวิทยา
 • ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • สนับสนุนการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้

 • พบปะนักธรรมชาติวิทยา บอกเล่าคำแนะนำในการทำงาน
 • สวมบทบาทในฐานะเป็นผู้ช่วย ที่ทำงานร่วมกับนักธรรมชาติวิทยา ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
 • รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต

 

กิจกรรมจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มสาขา ดังนี้

1. สาขา พืช
เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของพืชที่จำเป็นในงานด้านอนุกรมวิธานก่อนการสำรวจและจัดจำแนก แยกแยะชนิดตัวอย่างพืช อุทยานวังตะไคร้ ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลตัวอย่าง

2. สาขา ปลา
สำรวจและเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของปลา จัดจำแนกตัวอย่างปลาในบริเวณพื้นที่อุทยานวังตะไคร้ และบันทึกตัวอย่าง

3. สาขา สัตว์เลื้อยคลาน
สำรวจและจัดจำแนกตัวอย่างสัตว์เลื้อยคลานในบริเวณพื้นที่อุทยานวังตะไคร้ เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของกลุ่มสัตวเลื้อยคลาน ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลตัวอย่าง

4. สาขา แมลง
เรียนรู้การจำแนกแมลง ศึกษาการสำรวจตัวอย่าง บริเวณพื้นที่อุทยานวังตะไคร้ และบันทึกข้อมูลตัวอย่าง

5. สาขา ปัจจัยกายภาพ
สำรวจตัวอย่างและเรียนรู้สิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อุทยานวังตะไคร้ และบันทึกข้อมูลตัวอย่าง

 

กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9.00-17.00 น.
กำหนดการ คลิก
ณ อุทยานวังตะไคร้ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก  พิกัด คลิก

 

 • รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน (สาขาละ 10 คน)
 • สำหรับเด็กอายุ 7-13 ปี สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • กิจกรรมรูปแบบ 1 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)

 

ข้อปฏิบัติในวันจัดกิจกรรม

 • การแต่งกาย : เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หมวก
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)
 • สำหรับสาขาที่ต้องลงน้ำ กรุณาเตรียมเครื่องแต่งกายมาเปลี่ยนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
 • ผู้ปกครอง/คุณครู กรุณาส่งและรอรับบุตรหลาน ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก
 • กรณีภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอการทำกิจกรรม สามารถรับชมภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอการทำกิจกรรมของบุตรหลาน ได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Natural History Museum

 

ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/คน
สมาชิก NSM ลด 10%
เหลือ 1,800 บาท/คน
ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจอง คลิก (เปิดระบบลงทะเบียนในช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)
โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันที หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
(ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.)

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

ข่าวสารที่่คล้ายกัน