ค่ายนก...The Bird

ค่ายนก...The Bird

19-01-2022
ค่ายนก...The Bird

ค่ายนก...The Bird

ผู้เชี่ยวชาญด้านนก พาบุกอาณาจักรผู้ครองท้องฟ้า ตามติดชีวิตและวิธีการของนักธรรมชาติวิทยา เพื่อศึกษาชีวิต รู้จักและจำแนกประเภทของนก ประโยชน์และโทษต่าง ๆ ที่แฝงมากับนก  และได้สัมผัสประสบการณ์ศึกษานกในธรรมชาติกับผู้เชี่ยวชาญ

1654645

8794145

7894561

6545646

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน