Day Camp เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ Chiang Mai

Day Camp เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ Chiang Mai

03-10-2022
Day Camp เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ Chiang Mai

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน ตุลาคม 2565
จัดที่ NSM Science Square @ Chiang Mai
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิกัด คลิก

 

  • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
  • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
  • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน ตุลาคม 2565 นี้ เปิดให้บริการ 2 หลักสูตร สำหรับ ป. 3-6 หรือเทียบเท่า ได้แก่


ค่าย ตะลุยโลกดึกดำบรรพ์ [ป.3-6 หรือเทียบเท่า]
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565
เวลา 10.00-16.00 น.

แปลงร่างเป็นนักบรรพชีวินตัวจิ๋ว เรียนรู้เรื่องสัตว์ดึกดำบรรพ์ ขุดฟอสซิลจำลอง ทำฟอสซิลจำลองแบบต่าง ๆ จากวัสดุ เช่น ปูนปลาสเตอร์และดินปั้นนำกลับบ้าน
กำหนดการ คลิก
(ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.)

ค่าย เชฟตัวจิ๋ว [ป.3-6 หรือเทียบเท่า]
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
เวลา 10.00-16.00 น.

ค้นหาคำตอบว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับอาหารอย่างไร ผ่านการทดลองที่สนุกตื่นเต้น การทดสอบสารอาหารหมู่ต่าง ๆ การลงมือทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ และทำขนมด้วยตนเอง
กำหนดการ คลิก
(ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 26 ตุลาคม เวลา 12.00 น.)

 

  • จำกัด 30 คน/ค่าย
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองอย่างน้อย 1 ชิ้น)


ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน/ค่าย
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 630 บาท/คน/ค่าย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
* เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันที หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม จากทาง อพวช. มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่
NSM Science Square @ Chiang Mai

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิกัด คลิก

โทร. : 09 3745 8550
และ 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai

เปิดให้บริการ

  • วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น.
  • ปิดวันจันทร์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน