ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ เดือน ตุลาคม 2564

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ เดือน ตุลาคม 2564

19-01-2022
ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ เดือน ตุลาคม 2564

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์ เดือน ตุลาคม 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ เดือนตุลาคม 2564 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน ได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ STEAM Education พร้อมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ และนำทักษะ ประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ไปปรับใช้ในชีวิตปประจำวันต่อไป

สามารถร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ได้จากที่บ้าน ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดย อพวช. จะทำการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ในแต่และกิจกรรมให้ท่านถึงบ้าน

 

ค่าย : Maker Circuit [ป.4-6] (มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)
พัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ลงมือทำ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผ่านเรื่องราวของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้อย่างสนุกสนาน
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
(ปิดรับสมัคร 8 ตุลาคม 2564)

 

ค่าย : โครงสร้างปริศนากับเรือมหาสมบัติ [ป.4-6] (มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)
เรียนรู้หลักการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม คุณสมบัติของโครงสร้างและการประยุกต์ใช้ เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องหลักการจม-ลอยของวัตถุ รวมถึงประดิษฐ์และออกแบบเรือจากวัสดุต่าง ๆ ด้วยตนเอง
พุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
(ปิดรับสมัคร 11 ตุลาคม 2564)

 

ค่าย : Secret Science ไขความลับกับนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว [ป.1-3] (มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)
ร่วมสนุกไปกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว ทำการทดลอง เพื่อหาสารอาหารที่อยู่ในน้ำนมและน้ำผลไม้ พร้อมทั้งได้สนุกสนามไปกับการทดสองทำไอศกรีมเกล็ดหิมะตัวเอง
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
(ปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2564)

 


ค่าย : Color of Nature [ป.2-4]
พัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ลงมือทำ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผ่านเรื่องราวของการสังเกต การทดลองนำสีของพืช ผัก ผลไม้ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างสนุกสนาน
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
(ปิดรับสมัคร 18 ตุลาคม 2564)

 

 

ค่าย : fun kids with เคมี [ป.6-ม.2] (มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว)
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ในเรื่องราวเกี่ยวกับสถานะของสารเคมี ไม่ว่าจะเป็น ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ผ่านการทดลองที่สนุกสนาน เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
(ปิดรับสมัคร 22 ตุลาคม 2564)

 

- ผู้ร่วมกิจกรรมควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองระหว่างการทำกิจกรรม
ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร
วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม เกียรติบัตร และของรางวัล จะถูกจัดส่งให้ถึงบ้าน
- สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

 

จำกัดค่ายรอบละ 20 คน
ค่าสมัคร 599 บาท/คน/ค่าย
(สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 539 บาท/คน/ค่าย)

 

ลงทะเบียนจองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/LFhr2BUMEcXmhpNv7 (โปรดจองในช่วงเวลา 9.00 - 17.00 น.)
หมายเหตุ : โปรดรอการยืนยันการสำรองที่นั่งจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินภายใน 2 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2104
Email: nsm.scicamp@gmail.com

 

  • Science Culture Camp ต.ค. 2564

Science Culture Camp ต.ค. 2564

# Title Version Description Size Hits Download
  1 กำหนดการ Maker Circuit [ป.4-6]     1.61 MB 130 Download 
  2 กำหนดการ โครงสร้างปริศนากับเรือมหาสมบัติ [ป.4-6]     1.73 MB 98 Download 
  3 กำหนดการ Secret Science [ป.1-3]     1.67 MB 105 Download 
  4 กำหนดการ Color of Nature [ป.2-4]     1.56 MB 65 Download 
  5 กำหนดการ fun kids with เคมี [ป.6-ม.2]     1.82 MB 95 Download 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน