ค่ายยอดมนุษย์ไฟฟ้า

ค่ายยอดมนุษย์ไฟฟ้า

19-01-2022
ค่ายยอดมนุษย์ไฟฟ้า

ค่ายยอดมนุษย์ไฟฟ้า

เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าอย่างครบวงจร ด้วยฐานกิจกรรมที่พาไปรู้จักตั้งแต่จุดกำเนิดของไฟฟ้า  ทดลองสร้างเซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย  ท้าทายความสามารถด้วยการประดิษฐ์วงจรไฟฟ้า สร้างเครื่องมือทดสอบไฟฟ้า และเรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ระมัดระวัง

MG7352

MG7457

MG7230

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน