เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

28-01-2022
science film festival 2022

 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565
Science Film Festival 2022

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565
จัดโดย อพวช. ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565

ภาพยนตร์ที่ได้เลือกมาฉาย จำนวน 34 เรื่องจากทั่วโลก
รอบฉาย ณ ศูนย์ฉายของ อพวช. คลองห้า (วันศุกร์ - วันอาทิตย์)
สำรองที่นั่งและภาพยนตร์ ได้ที่ 02 5779999 ต่อ 2118, 2114 หรือ www.nsm.or.th

รายชื่อภาพยนตร์ และ เรื่องย่อภาพยนตร์ <<คลิก 

 

 

ลงทะเบียนดูหนังออนไลน์

 

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน