th th
en

          ถ้าพูดถึงโอเอซิส หลาย ๆ คนอาจนึกถึงเจ้าก้อนฟองน้ำสีเขียว ที่ใช้ในการปัก/เสียบดอกไม้ และนำไปจัดประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ แต่ในที่นี่โอเอซิส คือบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์

กลางทะเลทราย เคยสงสัยกันมั้ยว่า โอเอซิสนั้นเกิดขึ้นได้ยังไง มีความสำคัญอย่างไร แล้วพบเจอได้ที่ไหนบ้าง ไปหาคำตอบกัน

         โอเอซิส (Oasis) คือพื้นที่เขียวขจี อันอุดมสมบูรณ์ หรือแหล่งน้ำชุ่มชื้น ในเขตพื้นที่ทะเลทรายหรือพื้นที่แห้งแล้งต่าง ๆ บนโลก ซึ่งจะมีพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สังคมพืชพันธุ์ทะเลทรายขึ้นอยู่

โดยรอบ โอเอซิสแต่ละแห่งนั้นมีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และก็มีบางส่วนที่มนุษย์เรานั้นสร้างขึ้นมาซึ่งในธรรมชาตินั้นโอเอซิสเกิดจากแหล่งน้ำที่อยู่ใต้พื้นดินหรือ

น้ำบาดาล แม้ว่าทะเลทรายนั้นจะแห้งแล้งสักเพียงใด แต่หากเมื่อมีฝนตกลงมา น้ำฝนนั้นจะไหลซึมผ่านพื้นทรายลงไปกักเก็บไว้ในชั้นหินใต้ดิน และก่อให้เกิดแหล่งน้ำบาดาลใต้ทะเลทรายขึ้น โดยปกติ

แล้วแหล่งน้ำบาดาลในทะเลทรายจะอยู่ลึกลงไปหลายสิบเมตร ดังนั้นพื้นที่ที่จะเป็นโอเอซิสได้จะต้องมีภูมิศาตร์ที่เหมาะสม นั่นคือพื้นผิวต้องอยู่ในระดับต่ำ ใกล้ระดับน้ำบาดาล เพื่อที่น้ำบาดาลมี

แรงดันมากพอที่จะแทรกซึมและดันขึ้นมาบนพื้นผิวได้ และท่วมเอ่อจนเกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในทะเลทราย ทั้งนี้ต้องอาศัยแรงลมพัด กัดกร่อนพื้นผิวทรายให้ลึกและบางลงร่วมด้วย และเมื่อมีแหล่งน้ำ

บนพื้นทะเลทรายเกิดขึ้น พวกสัตว์ทั้งหลายก็จะเข้ามาประโยชน์ และในขณะเดียวกันสัตว์เหล่านั้นก็อาจนำพาเมล็ดพันธุ์พืชติดตัวมา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการถ่ายอุจจาระที่มีเมล็ดพืชอยู่ทิ้งไว้รอบ

บริเวณแหล่งน้ำ และเมื่อเมล็ดพืชได้รับความชื้นจากน้ำก็งอกเป็นต้นไม้จนกลายเป็นโอเอซิสในที่สุด

          โอเอซิส ถือได้ว่าเป็นความอยู่รอดและความหวังของสิ่งมีชีวิตในดินแดนที่แห้งแล้งและกันดาร เพราะเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต แม้แต่มนุษย์เองก็ยังสามารถตั้งถิ่นฐานอยู่

อาศัยบริเวณโอเอซิสได้ ถ้าหากมีขนาดใหญ่เพียงพอ อาทิ อัวกาชินาโอเอซิส ประเทศเปรู หรือ ซีวาโอเอซิส ประเทศอียิปต์ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนกันไปเยี่ยมชมความงามตามธรรมชาติ และทำ

กิจกรรมภายในโอเอซิส ไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยาน ล่องเรือชมวิว เล่นแซนด์บอร์ดในทะเลทราย ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกลับขอบทะเลทราย และลงว่ายน้ำในแหล่งน้ำพุธรรมชาติภายใน

โอเอซิสอีกด้วย และตำแหน่งที่ตั้งของโอเอซิสนั้น มีความสำคัญอย่างมากในการค้าขาย หรือการขนส่งผ่านทะเลทราย โดยการขนส่งจำเป็นที่จะต้องแวะพักยังโอเอซิสต่าง ๆ เพื่อสะสมน้ำและอาหาร

ในการเดินทางต่อ ๆ ไป

shutterstock 544383520

ผู้เขียน

นางสาวปาจรีย์ ว่องเชิงยุทธ

ที่มา :

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร