th th
en

Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสารที่นิยมกันมากในปัจจุบัน แต่เราอาจเคยประสบปัญหาเวลาบันทึกเอกสารจากเครื่องหนึ่งแล้วไปเปิดอีกเครื่องหนึ่ง หรือส่งให้เพื่อน ตัวอักษรในเอกสารมักจะแสดงผลคลาดเคลื่อนเนื่องจากFont ของทั้งสองเครื่องไม่ตรงกันนั่นเอง วิธีการแก้ปัญหาคือการฝัง Font ลงไปในไฟล์เอกสารขณะที่เราบันทึกWord2 01

Word3 01

Word4 01

 


เท่านี้ไฟล์เอกสารของเราก็สามารถเปิดจากเครื่องอื่นได้โดยที่Font ไม่เพี้ยนอีกต่อไป แต่ข้อเสียก็คือ ไฟล์ของเราก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามขนาดของไฟล์ Font นั่นเอง 
เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร