th th
en

ฟินเวอร์..สติกเกอร์เปลี่ยนสี

สนุกสนานกับการผสมผสานทักษะทางวิทยาศาสตร์กับศิลปะ ด้วยการเรียนรู้และทดลองเกี่ยวกับ”ผลึกเหลว” แล้วประยุกต์นำมาใช้สร้างสรรค์ออกแบบของที่ระลึก..สติกเกอร์เปลี่ยนสี
สถานที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

วิชาเรียน: เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทบุคคล: มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, ประถมศึกษาตอนต้น
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร