th th
en

สีสันแห่งแสง

รู้จักคุณสมบัติพื้นฐานของแสงผ่านตัวกลางชนิดต่าง ๆ สนุกกับการทดลองแยกแสงสีและการผสมแม่สีของแสง
สถานที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประถมศึกษาปีที่ ๔- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ,ครอบครัว

วิชาเรียน: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทบุคคล: ครอบครัว, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร