th th
en

สนุกกับเสียงและดนตรี

เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้ยินเสียง และอีกหลายคำถามเกี่ยวกับ “เสียง” ที่หาคำตอบได้จากการแสดงชุดนี้ พร้อมทั้งร่วมสนุกกับการเป็นนักดนตรีรับเชิญของวงดนตรีสุดหรรษาแห่ง อพวช.
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
สถานที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าชม ประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

2
3
1

วิชาเรียน: เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟิสิกส์
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร