th th
en

 99A0552 800x533

4 สิงหาคม 2561 – ปทุมธานี/ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ครั้งที่ 11 โดยมี อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นประธานเปิดค่ายฯ และ ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมยูเรก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

99A0601800x533
99A0603800x533
99A0598800x533
99A0595800x533
99A0592800x533
99A0584800x533
99A0573800x533
99A0569800x533
99A0538800x533
99A0497800x533
99A0504800x533
99A0513800x533
99A0511800x533
99A0486800x533
99A0501800x533
99A0492800x533
99A0491800x533
99A0487800x533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร