th th
en

61261 21

6 ธันวาคม 2561 – ปทุมธานี/ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ STEM Education ตอน นักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ ในรูปแบบ STEM Education โดยมี ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ ณ ห้องประชุมยูเรก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

61261-5
61261-6
61261-14
61261-21
61261-19
61261-20
61261-17
61261-18
61261-33
61261-32
61261-30
61261-28
61261-27
61261-26
61261-25
61261-24
61261-23
61261-10
61261-22
61261-16
61261-15
61261-13
61261-12
61261-11
61261-9
61261-8
61261-7
61261-4
61261-3
61261-2
61261-1
61261-5 61261-6 61261-14 61261-21 61261-19 61261-20 61261-17 61261-18 61261-33 61261-32 61261-30 61261-28 61261-27 61261-26 61261-25 61261-24 61261-23 61261-10 61261-22 61261-16 61261-15 61261-13 61261-12 61261-11 61261-9 61261-8 61261-7 61261-4 61261-3 61261-2 61261-1

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร