th th
en

1

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563/ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย คุณอภิญญา วอหะซัน นักวิชาการชำนาญพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ร่วมเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

2
4
IMG0026
7
299A4283
IMG9868
IMG9923
2 4 IMG0026 7 299A4283 IMG9868 IMG9923

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร