ค่ายบุกบ้านนักวิทยาศาสตร์

ค่ายบุกบ้านนักวิทยาศาสตร์

19-01-2022
ค่ายบุกบ้านนักวิทยาศาสตร์

สนุกสนานกับการตามรอยชีวิตนักวิทยาศาสตร์  มาเรียนรู้กิจวัตรประจำวันของนักวิทยาศาสตร์ ไมว่าจะเป็นการทำอาหาร การทำสวน  และที่พลาดไม่ได้คือ การใช้เวลาไปกับการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ   ลองพิสูจน์ว่า วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราสนุกกับชีวิตประจำวันได้อย่างไร

MG3456

MG3231

MG3915

Related