Science delivery

Science delivery

อาเธอร์ชวนทำสเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง

28-09-2021

อาเธอร์ มูมู มี้ตูน จะพาไปทำสเปรย์ตะไคร้กันยุงกันค่ะ ส่วนประกอบมี 3 อย่าง คือตะไคร้ มะกรูด และ แอลกอฮล์ ตามไปดูกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนในการทำอย่างไร

อ่านต่อ