th th
en

โอ้โห..ภูเขาไฟ

จำลองการระเบิดของภูเขาไฟด้วยความรู้ทางเคมี เรียนรู้สาเหตุและหลักการระเบิดของภูเขาไฟ ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของโลก
สถานที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

วิชาเรียน: เคมี
ประเภทบุคคล: มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, ประถมศึกษาตอนต้น
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร